Foro-Bitacora Enerxia.Net - EOLICA: Decreto 242/2007, 13 Dec, aproveitamento da enerxía eólica
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Inicio | Perfil | Temas Activos | Membros | Buscar | FAQ
NomeUsuario:
Clave:
Salvar Clave
 All Forums
 Legislación y Reglamentación Industrial
 Energías Renovables
 EOLICA: Decreto 242/2007, 13 Dec, aproveitamento da enerxía eólica
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

felix

959 Posts

Posted - 29/05/2009 :  10:13:04  Show Profile  Reply with Quote
Decreto 242/2007, do 13 de decembro, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica en Galiza

Abrir Decreto en PDF

Corrección de errores 13/12

Texto APROBADO polo Consello da Xunta na súa reunión do día 13 de decembro de 2007.

O Goberno Galego quere contribuír activamente a que Galiza non só siga a participar, senón que destaque no desenvolvemento da enerxía eólica e vaino facer baixo tres parámetros axiais: por unha banda, a enerxía eólica, ademais de promover a consecución dos obxectivos enerxéticos de maneira específica, deberá actuar como un vector de crecemento económico en sentido amplo, sobre todo nos territorios concretos en que se implante. En segundo termo, o desenvolvemento eólico deberá ser exemplar no plano ambiental: isto significa que a enerxía eólica, ademais de resultar limpa por non emitir gases contaminantes a atmosfera, na súa implantación deberá ser extremadamente respectuosa cos valores ambientais até o punto de non ocupar espazos de especial protección ambiental. E terceiro, a enerxía eólica debe supor progreso social, pero non unicamente para os promotores dos proxectos senón para o conxunto da cidadanía galega, estreitando o vínculo entre enerxía e sociedade e conseguindo unha maior aceptación desta modalidade de xeración.

No momento presente, a necesidade de que o aproveitamento do recurso eólico se realice consonte o modelo e os parámetros sinalados con anterioridade esixe unha nova regulación que reoriente a política aplicada e garanta de maneira indubidable a continuidade do desenvolvemento deste sector, que queda suxeito a un procedemento transparente e eficaz.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Foro-Bitacora Enerxia.Net © Enerxia.Net Go To Top Of Page
Esta página se ha generado en 0.05 segundos. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
. .


Otras webs de:
(C) 2000 Enerxia.Net

xRenovables Enerxias Renovables
xWeb Desarrollo Web
xEduca Formación Reglada
xTIC Recursos TIC
xArt Arte y Pintura
xLearning Cursos
REBT Reglamentos Técn.
SLNE Sociedad Limitada NE
Guía de Empresas
Foro Enerxias Renovables
Blog Enerxias Renovables
Blog Castrelo de Miño

Casa da Costa Turismo Rural

a
Enerxia.net es una iniciativa personal que sólo pretende aportar un granito de arena en el fomento de las Energías Renovables, el espíritu emprendedor, la difusión y uso de las TICs y la conservación del medio natural.