Foro-Bitacora Enerxia.Net - BIOMASA: Borrador Decreto autorización instalacions producción enerxia por Biomasa
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Inicio | Perfil | Temas Activos | Membros | Buscar | FAQ
NomeUsuario:
Clave:
Salvar Clave
 All Forums
 Legislación y Reglamentación Industrial
 Energías Renovables
 BIOMASA: Borrador Decreto autorización instalacions producción enerxia por Biomasa
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

felix

959 Posts

Posted - 29/05/2009 :  10:04:36  Show Profile  Reply with Quote
Borrador do Decreto polo que se regula o procedemento de autorización das instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir da valorización enerxética da Biomasa Forestal Primaria en Galicia


Ver BorradorO Parlamento Europeo e o Consello da Unión Europea aprobaron en setembro de 2001 a Directiva 2001/77/CE 27 relativa á promoción da electricidade xerada a partir de fontes de enerxía renovables no mercado interior da electricidade e que tivo por obxecto fomentar un aumento da contribución das fontes de enerxía renovables á xeración de electricidade no mercado interior da electricidade e sentar as bases dun futuro marco comunitario para o mesmo.

Asemade o Plan da Acción da Biomasa da Comisión das Comunidades Europeas urxía aos Estados Membros a reducir a demanda de enerxía, incrementar a confianza das enerxías renovables dado o seu potencial de produción e sustentabilidade e a diversificalas.

Neste contexto nace o Real Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial e que derroga o Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo establecendo un novo réxime xurídico e económico da actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Foro-Bitacora Enerxia.Net © Enerxia.Net Go To Top Of Page
Esta página se ha generado en 0.06 segundos. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
. .


Otras webs de:
(C) 2000 Enerxia.Net

xRenovables Enerxias Renovables
xWeb Desarrollo Web
xEduca Formación Reglada
xTIC Recursos TIC
xArt Arte y Pintura
xLearning Cursos
REBT Reglamentos Técn.
SLNE Sociedad Limitada NE
Guía de Empresas
Foro Enerxias Renovables
Blog Enerxias Renovables
Blog Castrelo de Miño

Casa da Costa Turismo Rural

a
Enerxia.net es una iniciativa personal que sólo pretende aportar un granito de arena en el fomento de las Energías Renovables, el espíritu emprendedor, la difusión y uso de las TICs y la conservación del medio natural.