Foro-Bitacora Enerxia.Net - Subv. dotacións de unidades de I+D dentro das empresas
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Inicio | Perfil | Temas Activos | Membros | Buscar | FAQ
NomeUsuario:
Clave:
Salvar Clave
 All Forums
 Energía Genérico
 Ayudas y Subvenciones
 Subv. dotacións de unidades de I+D dentro das empresas
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

felix

959 Posts

Posted - 09/07/2009 :  08:56:31  Show Profile  Reply with Quote
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Subv. dotacións de unidades de I+D dentro das empresas

Orde do 2 de xullo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para dotacións de unidades de I+D dentro das empresas e investimentos innovadores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2009.

Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 13300D002P018.PDF
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Foro-Bitacora Enerxia.Net © Enerxia.Net Go To Top Of Page
Esta página se ha generado en 0.06 segundos. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
. .


Otras webs de:
(C) 2000 Enerxia.Net

xRenovables Enerxias Renovables
xWeb Desarrollo Web
xEduca Formación Reglada
xTIC Recursos TIC
xArt Arte y Pintura
xLearning Cursos
REBT Reglamentos Técn.
SLNE Sociedad Limitada NE
Guía de Empresas
Foro Enerxias Renovables
Blog Enerxias Renovables
Blog Castrelo de Miño

Casa da Costa Turismo Rural

a
Enerxia.net es una iniciativa personal que sólo pretende aportar un granito de arena en el fomento de las Energías Renovables, el espíritu emprendedor, la difusión y uso de las TICs y la conservación del medio natural.