Foro-Bitacora Enerxia.Net - Axudas traball. autónomos para compra de ordenadores - IN533
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Foro-Bitacora Enerxia.Net
Inicio | Perfil | Temas Activos | Membros | Buscar | FAQ
NomeUsuario:
Clave:
Salvar Clave
 All Forums
 Energía Genérico
 Ayudas y Subvenciones
 Axudas traball. autónomos para compra de ordenadores - IN533
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

felix

959 Posts

Posted - 06/07/2009 :  10:15:50  Show Profile  Reply with Quote
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Axudas traball. autónomos para compra de ordenadores - IN533

Resolución do 19 de xuño de 2009 pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para que os traballadores autónomos poidan tramitar as axudas para a compra de ordenadores persoais a través das entidades colaboradoras coa Consellería de Economía e Industria, e se procede á publicidade da relación das ditas entidades colaboradoras seleccionadas ao abeiro da Orde do 26 de xuño de 2008 (procedemento administrativo IN533A, publicado no Diario Oficial de Galicia número 129, do 4 de xullo de 2008).

Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 13000D006P055.PDF
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Foro-Bitacora Enerxia.Net © Enerxia.Net Go To Top Of Page
Esta página se ha generado en 0.05 segundos. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
. .


Otras webs de:
(C) 2000 Enerxia.Net

xRenovables Enerxias Renovables
xWeb Desarrollo Web
xEduca Formación Reglada
xTIC Recursos TIC
xArt Arte y Pintura
xLearning Cursos
REBT Reglamentos Técn.
SLNE Sociedad Limitada NE
Guía de Empresas
Foro Enerxias Renovables
Blog Enerxias Renovables
Blog Castrelo de Miño

Casa da Costa Turismo Rural

a
Enerxia.net es una iniciativa personal que sólo pretende aportar un granito de arena en el fomento de las Energías Renovables, el espíritu emprendedor, la difusión y uso de las TICs y la conservación del medio natural.